بارگذاری تصاویر
نام کالا :

گوی آمیتیست

کد کالا :

6-0101

وزن :

19/87 گرم

ابعاد :

24 میلیمتر

زمانپیشنهادنام کاربری

بدون پیشنهاد

آمتیست

آمتیست

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آمتیست