بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آونتورین سبز

کد کالا :

50115

وزن :

5/65 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

آونتورین سبز
$
بالاترین پیشنهاد
6,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/12/03 00:00:596,000 تومان M...9 (202)
آونتورین
10

24/4 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

آونتورین (هندوستان)
23

43/4 قیراط

33*25 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

مهره آونتورین
41

22/8 قیراط

23*13 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز آونتورین پرتقالی
13

27/35 قیراط

17*17 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز آونتورین
22

18 قیراط

16*23 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره آونتورین سبز
17

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره آونتورین پرتقالی
61

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آونتورین پرتقالی
41

6/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آویز آونتورین پرتقالی
94

28/1 قیراط

17*12 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

هرم آونتورین
30

103 قیراط

31*30*21 میلیمتر

قیمت پایه 52,000 تومان

آویز آونتورین
45

16 قیراط

16*24 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آویز آونتورین
19

24/3 قیراط

20*13 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آونتورین هندوستان
88

18/9 قیراط

23*19 میلیمتر

قیمت پایه 19,000 تومان

آونتورین
79

10/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

آونتورین

آونتورین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آونتورین

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم