بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آونتورین سبز

کد کالا :

50115

وزن :

5/65 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

آونتورین سبز
$
بالاترین پیشنهاد
6,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/12/03 00:00:596,000 تومان M...9 (166)
آویز آونتورین
79

17/2 قیراط

17*24 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آونتورین
40

23/9 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

مهره آونتورین
45

22/3 قیراط

23*12 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

مهره آونتورین
5

20/05 قیراط

14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز آونتورین پرتقالی
24

31/45 قیراط

19*16 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آونتورین
2

5/8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

مهره آونتورین سبز
21

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره آونتورین پرتقالی
43

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آونتورین پرتقالی
40

6/8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آونتورین هندوستان
49

22 قیراط

20*17 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

آویز آونتورین پرتقالی
41

35/9 قیراط

25*21 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

هرم آونتورین
18

105/6 قیراط

31*30*22 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

هرم آونتورین
5

198/9 قیراط

35*35*30 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

آویز آونتورین
18

19/9 قیراط

25*11 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آویز آونتورین
13

13/9 قیراط

16*16 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آونتورین هندوستان
44

32/8 قیراط

30*24 میلیمتر

قیمت پایه 33,000 تومان

آونتورین
28

17 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

آونتورین

آونتورین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آونتورین

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم