بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آمیتیست کابوشن

کد کالا :

50109

وزن :

15/35 قیراط

ابعاد :

20*15 میلیمتر

آمیتیست کابوشن
$
بالاترین پیشنهاد
9,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/06/27 13:42:579,000 تومان G...r (115)
آمیتیست
105

15/5 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
70

15/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
82

15/8 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
78

15/5 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
132

15 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آمیتیست
69

15/7 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
76

15/7 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
77

15/7 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
82

15/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آمیتیست
141

15/3 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آمیتیست
125

15/1 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آمیتیست
83

15/4 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آمیتیست
90

15/3 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آمیتیست
162

15/7 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
127

15/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
117

15/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
82

15/3 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آمیتیست
88

15/1 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آمیتیست
112

15/4 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آمیتیست
81

15/4 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

گوی آمیتیست
139

118/2 گرم

44*44 میلیمتر

قیمت پایه 177,000 تومان

آویز آمیتیست
4

22/3 قیراط

13*18 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آمیتیست
73

3/2 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

سنگ آمیتیست
7

46 گرم

65*35 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

سنگ آمیتیست
33

331 گرم

85*70 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

سنگ آمیتیست
69

403 گرم

95*90 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

آمیتیست
75

6/9 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

گوی آمیتیست
1
91

20/05 گرم

24 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 42,000 تومان

آمیتیست
25

85/1 قیراط

27*21 میلیمتر

قیمت پایه 52,000 تومان

آمیتیست
80

12/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 37,000 تومان

آمیتیست بزریل
14

44/7 قیراط

34*26 میلیمتر

قیمت پایه 224,000 تومان

مهره آمیتیست
75

19/7 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آویز آمیتیست
24

22/4 قیراط

13*20 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آمیتیست + شناسنامه
19

3/25 قیراط

12.1*8.16*5.27 میلیمتر

قیمت پایه 183,000 تومان

آمیتیست
53

53/8 قیراط

32*20 میلیمتر

قیمت پایه 54,000 تومان

کریستال آمیتیست
73

9/8 قیراط

12*12 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کریستال آمیتیست
71

11/5 قیراط

12*16 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کریستال آمیتیست
89

42/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 43,000 تومان

کریستال آمیتیست
101

39/8 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

آمیتیست
75

1/8 قیراط

9*6 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

آمتیست

آمتیست

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آمتیست