بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آمیتیست کابوشن

کد کالا :

50105

وزن :

15/45 قیراط

ابعاد :

20*15 میلیمتر

آمیتیست کابوشن
$
بالاترین پیشنهاد
10,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1398/03/05 01:22:5310,000 تومان A...1 (206)
1398/03/02 22:16:419,000 تومان S...m (140)
1398/03/01 17:30:268,000 تومان A...1 (206)
آمیتیست
111

15/5 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
76

15/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
89

15/8 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
83

15/5 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
138

15 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آمیتیست
75

15/7 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
82

15/7 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
84

15/7 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
87

15/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آمیتیست
146

15/3 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آمیتیست
130

15/1 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آمیتیست
88

15/4 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آمیتیست
99

15/3 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آمیتیست
168

15/7 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
133

15/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
122

15/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
87

15/3 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آمیتیست
93

15/1 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آمیتیست
120

15/4 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آمیتیست
88

15/4 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آویز آمیتیست
4

22/3 قیراط

13*18 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

سنگ آمیتیست
59

47 گرم

67*41 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

سنگ آمیتیست
43

295 گرم

80*64 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

سنگ آمیتیست
49

736 گرم

105*100 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

گوی آمیتیست
92

15/46 گرم

22 میلیمتر

قیمت پایه 31,000 تومان

آمیتیست
25

92/8 قیراط

28*23 میلیمتر

قیمت پایه 56,000 تومان

آمیتیست
77

9/6 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 29,000 تومان

آمیتیست بزریل
65

6/5 قیراط

12*11 میلیمتر

قیمت پایه 33,000 تومان

مهره آمیتیست
44

46/7 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 19,000 تومان

آویز آمیتیست
23

23/2 قیراط

21*14 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آمیتیست + شناسنامه
24

6/75 قیراط

15.25*10.78*7.35 میلیمتر

قیمت پایه 218,000 تومان

گوی آمیتیست
53

99/74 گرم

42 میلیمتر

قیمت پایه 150,000 تومان

آمیتیست
69

70/7 قیراط

37*22 میلیمتر

قیمت پایه 71,000 تومان

کریستال آمیتیست
72

14/7 قیراط

17*12 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

کریستال آمیتیست
73

12/2 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

کریستال آمیتیست
76

46/2 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

کریستال آمیتیست
83

43/3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

آمیتیست
1
84

2/6 قیراط

8*8 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 20,000 تومان

آمیتیست
74

2/1 قیراط

9*9 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

آمیتیست
70

1/6 قیراط

10*7 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

آمتیست

آمتیست

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آمتیست