بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آمیتیست کابوشن

کد کالا :

50104

وزن :

15/35 قیراط

ابعاد :

20*15 میلیمتر

آمیتیست کابوشن
$
بالاترین پیشنهاد
14,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/10 14:12:3714,000 تومان v...z (567)
1397/08/10 12:02:4213,000 تومان N...i (475)
1397/08/09 16:46:5112,000 تومان A...a (0)
1397/08/09 02:16:5611,000 تومان N...i (475)
1397/08/09 01:26:4210,000 تومان A...a (0)
آمیتیست
74

15/5 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
38

15/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
48

15/8 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
41

15/5 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
94

15 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آمیتیست
35

15/7 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
41

15/7 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
42

15/7 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
47

15/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آمیتیست
105

15/3 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آمیتیست
88

15/1 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آمیتیست
50

15/4 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آمیتیست
58

15/3 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آمیتیست
128

15/7 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
94

15/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
82

15/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
47

15/3 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آمیتیست
53

15/1 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آمیتیست
79

15/4 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آمیتیست
51

15/4 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آویز آمیتیست
1
41

20/5 قیراط

18*13 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 16,000 تومان

گردنبند آمیتیست
59

117 قیراط

مطابق شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

سنگ آمیتیست
71

53 گرم

51*48 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

سنگ آمیتیست
46

165 گرم

70*50 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

سنگ آمیتیست
16

1757 گرم

170*115 میلیمتر

قیمت پایه 130,000 تومان

آمیتیست
47

5/5 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

گوی آمیتیست
52

10/41 گرم

20 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

آمیتیست
33

88/1 قیراط

26*21 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

آمیتیست
52

12 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 36,000 تومان

آمیتیست بزریل
44

37/2 قیراط

29*21 میلیمتر

قیمت پایه 186,000 تومان

مهره آمیتیست
164

22/8 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز آمیتیست
1
39

21 قیراط

16*12 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 16,000 تومان

آمیتیست + شناسنامه
24

5/25 قیراط

13.68*9.7*6.34 میلیمتر

قیمت پایه 203,000 تومان

گوی آمیتیست
54

114/05 گرم

43 میلیمتر

قیمت پایه 172,000 تومان

آمیتیست
0

48/4 قیراط

29*20 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

کریستال آمیتیست
33

14/7 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

کریستال آمیتیست
45

10/3 قیراط

18*11 میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

کریستال آمیتیست
55

32/1 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 33,000 تومان

کریستال آمیتیست
48

42/4 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 64,000 تومان

آمیتیست
42

1/9 قیراط

9*6 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آمتیست

آمتیست

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آمتیست