بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آمیتیست کابوشن

کد کالا :

50102

وزن :

16 قیراط

ابعاد :

20*15 میلیمتر

آمیتیست کابوشن
$
بالاترین پیشنهاد
8,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/06/02 18:17:098,000 تومان M...h (0)
آمیتیست
110

15/5 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
74

15/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
88

15/8 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
82

15/5 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
136

15 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آمیتیست
74

15/7 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
80

15/7 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
82

15/7 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
86

15/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آمیتیست
145

15/3 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آمیتیست
129

15/1 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آمیتیست
87

15/4 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آمیتیست
97

15/3 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آمیتیست
167

15/7 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
131

15/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
121

15/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
86

15/3 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آمیتیست
92

15/1 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آمیتیست
119

15/4 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آمیتیست
87

15/4 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

گوی آمیتیست
151

118/2 گرم

44*44 میلیمتر

قیمت پایه 177,000 تومان

آویز آمیتیست
2

22/3 قیراط

13*18 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آمیتیست
2
87

3/2 قیراط

13*9 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 32,000 تومان

سنگ آمیتیست
13

46 گرم

65*35 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

سنگ آمیتیست
39

331 گرم

85*70 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

سنگ آمیتیست
76

403 گرم

95*90 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

آمیتیست
85

6/9 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

گوی آمیتیست
1
103

20/05 گرم

24 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 42,000 تومان

آمیتیست
31

85/1 قیراط

27*21 میلیمتر

قیمت پایه 52,000 تومان

آمیتیست
1
87

12/1 قیراط

18*13 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 39,000 تومان

آمیتیست بزریل
21

44/7 قیراط

34*26 میلیمتر

قیمت پایه 224,000 تومان

مهره آمیتیست
83

19/7 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آویز آمیتیست
1
39

22/4 قیراط

13*20 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 17,000 تومان

آمیتیست + شناسنامه
27

3/25 قیراط

12.1*8.16*5.27 میلیمتر

قیمت پایه 183,000 تومان

آمیتیست
1
59

53/8 قیراط

32*20 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 60,000 تومان

کریستال آمیتیست
80

9/8 قیراط

12*12 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کریستال آمیتیست
83

11/5 قیراط

12*16 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کریستال آمیتیست
74

46/2 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

کریستال آمیتیست
82

43/3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

آمیتیست
83

1/8 قیراط

9*6 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

آمتیست

آمتیست

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آمتیست