بارگذاری تصاویر
نام کالا :

فیروزه نیشابور

کد کالا :

50100

وزن :

1/95 قیراط

ابعاد :

9.5*7 میلیمتر

فیروزه نیشابور
$
بالاترین پیشنهاد
11,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1398/08/03 20:46:0111,000 تومان A...r (54)
فیروزه نیشابور
1

2/2 قیراط

12*7 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

فیروزه نیشابور
81

6/2 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

فیروزه نیشابور
1
47

33/95 قیراط

33*19 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 82,000 تومان

فیروزه نیشابور
78

2/95 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت پایه 29,000 تومان

فیروزه نیشابور
1
61

9 قیراط

21*10 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 26,000 تومان

فیروزه نیشابور
65

0/8 قیراط

7*6 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

فیروزه نیشابور
79

1/1 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

فیروزه نیشابور
1
12

9/7 قیراط

14*10 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 72,000 تومان

فیروزه

فیروزه

اطلاعات کامل درباره ی سنگ فیروزه

چاکرای پنجم

چاکرای پنجم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای پنجم