بارگذاری تصاویر
نام کالا :

فیروزه نیشابور

کد کالا :

50097

وزن :

1/7 قیراط

ابعاد :

10*7 میلیمتر

فیروزه نیشابور
$
بالاترین پیشنهاد
25,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/06/28 20:36:5725,000 تومان G...r (115)
1397/06/28 20:36:5123,000 تومان G...r (115)
1397/06/27 16:04:0520,000 تومان G...r (115)
1397/06/27 15:48:2014,000 تومان G...r (115)
1397/06/27 13:59:5510,000 تومان G...r (115)
فیروزه نیشابور
4

2/2 قیراط

12*7 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

فیروزه نیشابور
81

6/25 قیراط

21*10 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

فیروزه نیشابور سرچوبی
2
82

8/5 قیراط

11*9 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 74,000 تومان

فیروزه نیشابور
81

11/75 قیراط

19*16 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

فیروزه نیشابور
70

3/55 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

فیروزه نیشابور
28

11/5 قیراط

21*15 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

فیروزه نیشابور
62

1 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

فیروزه نیشابور
65

1/3 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

فیروزه

فیروزه

اطلاعات کامل درباره ی سنگ فیروزه

چاکرای پنجم

چاکرای پنجم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای پنجم