بارگذاری تصاویر
نام کالا :

فیروزه نیشابور

کد کالا :

50095

وزن :

1/4 قیراط

ابعاد :

9*8 میلیمتر

فیروزه نیشابور
$
بالاترین پیشنهاد
9,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1398/04/04 07:58:379,000 تومان B...a (0)
فیروزه نیشابور
1

2/2 قیراط

12*7 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

فیروزه نیشابور
40

7/4 قیراط

15*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

فیروزه نیشابور سرچوبی
64

6/95 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت پایه 70,000 تومان

فیروزه نیشابور
29

21/25 قیراط

27*16 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

فیروزه نیشابور
49

11/2 قیراط

19*15 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

فیروزه نیشابور
41

11/6 قیراط

21*13 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

فیروزه نیشابور
44

2/5 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

فیروزه نیشابور
44

0/5 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

چاکرای پنجم

چاکرای پنجم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای پنجم

فیروزه

فیروزه

اطلاعات کامل درباره ی سنگ فیروزه