بارگذاری تصاویر
نام کالا :

فیروزه نیشابور

کد کالا :

50094

وزن :

2 قیراط

ابعاد :

11*7 میلیمتر

فیروزه نیشابور
$
بالاترین پیشنهاد
22,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/02 02:49:4722,000 تومان p...n (14)
1397/08/02 00:50:2221,000 تومان N...i (475)
1397/08/02 00:49:3020,000 تومان p...n (14)
1397/08/02 00:49:2919,000 تومان N...i (475)
1397/08/02 00:31:5718,000 تومان p...n (14)
فیروزه نیشابور
4

2/2 قیراط

12*7 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

فیروزه نیشابور
81

6/25 قیراط

21*10 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

فیروزه نیشابور سرچوبی
2
83

8/5 قیراط

11*9 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 74,000 تومان

فیروزه نیشابور
82

11/75 قیراط

19*16 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

فیروزه نیشابور
71

3/55 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

فیروزه نیشابور
28

11/5 قیراط

21*15 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

فیروزه نیشابور
62

1 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

فیروزه نیشابور
66

1/3 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

فیروزه

فیروزه

اطلاعات کامل درباره ی سنگ فیروزه

چاکرای پنجم

چاکرای پنجم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای پنجم