بارگذاری تصاویر
نام کالا :

فیروزه نیشابور

کد کالا :

50093

وزن :

1/45 قیراط

ابعاد :

9.5*7 میلیمتر

فیروزه نیشابور
$
بالاترین پیشنهاد
10,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1399/04/27 10:56:2710,000 تومان v...1 (12)
1399/04/27 06:52:239,000 تومان D...1 (2)
فیروزه نیشابور
4

2/2 قیراط

12*7 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

فیروزه نیشابور
81

6/25 قیراط

21*10 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

فیروزه نیشابور سرچوبی
2
82

8/5 قیراط

11*9 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 74,000 تومان

فیروزه نیشابور
81

11/75 قیراط

19*16 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

فیروزه نیشابور
70

3/55 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

فیروزه نیشابور
28

11/5 قیراط

21*15 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

فیروزه نیشابور
62

1 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

فیروزه نیشابور
65

1/3 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

فیروزه

فیروزه

اطلاعات کامل درباره ی سنگ فیروزه

چاکرای پنجم

چاکرای پنجم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای پنجم