بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آویز عقیق خزه ای

کد کالا :

2-1861

وزن :

16/05 قیراط

ابعاد :

24*16 میلیمتر

آویز عقیق خزه ای
$
قیمت پایه
-
زمانپیشنهادنام کاربری

بدون پیشنهاد

عقیق

عقیق

اطلاعات کامل درباره ی سنگ عقیق