بارگذاری تصاویر
نام کالا :

لاجورد

کد کالا :

2-1725

وزن :

94/8 قیراط

ابعاد :

31*25 میلیمتر

لاجورد
$
بالاترین پیشنهاد
13,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1399/05/26 13:23:4813,000 تومان S...t (211)
1399/05/25 09:34:2012,000 تومان A...h (-59)
1399/05/24 00:00:4011,000 تومان S...t (211)
لاجورد
118

83/6 گرم

64*55 میلیمتر

قیمت 45,000 تومان

لاجورد
32

139/35 قیراط

32*24 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

لاجورد
34

140/7 قیراط

49*21 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

لاجورد
69

140/15 قیراط

29*23 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

لاجورد
1
90

715 گرم

124*90 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 146,000 تومان

هرم لاجورد
21

364 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

لاجورد
2
85

124/65 قیراط

26*21 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 14,000 تومان

مهره لاجورد
87

16/6 قیراط

16*10 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

لاجورد
2
73

21/9 قیراط

30*17 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 24,000 تومان

لاجورد
5
98

20/7 قیراط

24*18 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 26,000 تومان

لاجورد
66

51/4 قیراط

40*20 میلیمتر

قیمت پایه 52,000 تومان

لاجورد
4
86

26/3 قیراط

31*24 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 31,000 تومان

لاجورد
4
89

73/14 گرم

75*30 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 41,000 تومان

لاجورد
27

33/92 گرم

61*43 میلیمتر

قیمت پایه 85,000 تومان

مهره لاجورد
2
25

20/9 قیراط

14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 17,000 تومان

لاجورد

لاجورد

اطلاعات کامل درباره ی سنگ لاجورد

چاکرای ششم

چاکرای ششم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای ششم