بارگذاری تصاویر
نام کالا :

گارنت

کد کالا :

1-3301

وزن :

12/9 قیراط

ابعاد :

18*14 میلیمتر

گارنت
$
بالاترین پیشنهاد
21,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1398/09/21 08:43:2021,000 تومان e...2 (44)
گارنت
62

12/35 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت 38,000 تومان

گارنت
18

19/35 قیراط

21*15 میلیمتر

قیمت 59,000 تومان

گارنت
35

21/85 قیراط

25*14 میلیمتر

قیمت 66,000 تومان

گارنت
21

13/4 قیراط

19*13 میلیمتر

قیمت 41,000 تومان

گارنت
71

18/3 قیراط

18*12 میلیمتر

قیمت 55,000 تومان

گارنت
1

24/75 قیراط

20*17 میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

گارنت
33

14 قیراط

21*10 میلیمتر

قیمت 42,000 تومان

گارنت
32

20/9 قیراط

21*15 میلیمتر

قیمت 63,000 تومان

گارنت
13

16 قیراط

21*13 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

کریستال گارنت ( دمانتوئید )
54

46/6 قیراط

23*22 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

کریستال گارنت
52

192 قیراط

31*25 میلیمتر

قیمت پایه 115,000 تومان

کریستال گارنت توپازولیت
6

129 قیراط

25*29 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

دستبند گارنت
16

118/05 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
73

6/8 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت پایه 105,000 تومان

گارنت
102

0/95 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

کریستال گارنت پک 100 قیراطی
49

100 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

کریستال گارنت
38

257/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 250,000 تومان

گارنت
37

10/95 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

گارنت
53

30 قیراط

23*16 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

گارنت
74

2/8 قیراط

9*6.5 میلیمتر

قیمت پایه 42,000 تومان

کریستال گارنت
75

11/1 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

گارنت
79

8/3 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 83,000 تومان

گارنت
92

1/1 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

گارنت
65

7/2 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 58,000 تومان

گارنت
68

1/6 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

گردنبند گارنت
59

50/9 قیراط

3 میلیمتر

قیمت پایه 102,000 تومان

گارنت
55

11/9 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 179,000 تومان

گارنت استار
31

16/5 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت پایه 165,000 تومان