بارگذاری تصاویر
نام کالا :

یاقوت زرد

کد کالا :

50087

وزن :

3/5 قیراط

ابعاد :

9.5*8 میلیمتر

یاقوت زرد
$
بالاترین پیشنهاد
36,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/10/22 11:48:0036,000 تومان a...7 (113)
یاقوت زرد
175

11/55 قیراط

14.5*11 میلیمتر

قیمت 405,000 تومان

یاقوت زرد
113

6/8 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت 238,000 تومان

یاقوت زرد
78

15/55 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 545,000 تومان

یاقوت زرد
89

27/3 قیراط

20*17 میلیمتر

قیمت 956,000 تومان

یاقوت زرد
64

20/8 قیراط

16*17 میلیمتر

قیمت 728,000 تومان

یاقوت زرد
87

8/8 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 308,000 تومان

یاقوت زرد
78

16/7 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت 585,000 تومان

یاقوت زرد
76

11/9 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 417,000 تومان

یاقوت زرد
84

9/35 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 328,000 تومان

یاقوت زرد
89

6/4 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 224,000 تومان

یاقوت زرد
75

10/3 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 361,000 تومان

یاقوت زرد
75

12/15 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 426,000 تومان

یاقوت زرد
76

12/7 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت 445,000 تومان

یاقوت زرد
87

4/55 قیراط

10*9 میلیمتر

قیمت 160,000 تومان

یاقوت زرد
70

4/25 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت 149,000 تومان

یاقوت زرد
87

1/35 قیراط

7*6 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

یاقوت زرد
66

11/1 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 389,000 تومان

یاقوت زرد
10

6/5 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 228,000 تومان

یاقوت زرد
61

9/5 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 333,000 تومان

یاقوت زرد
33

8 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 280,000 تومان

یاقوت زرد
64

1/3 قیراط

6*5 میلیمتر

قیمت پایه 26,000 تومان

یاقوت زعفرانی
5
105

4/3 قیراط

10*8 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 78,000 تومان

یاقوت زرد
76

10/6 قیراط

12*12 میلیمتر

قیمت پایه 212,000 تومان

یاقوت زرد + شناسنامه
47

25/1 قیراط

20.34*17.53 میلیمتر

قیمت پایه 853,000 تومان

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم

یاقوت زرد

یاقوت زرد

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت زرد