بارگذاری تصاویر
نام کالا :

یاقوت قرمز (کوراندوم)

کد کالا :

1-3252

وزن :

28/7 قیراط

ابعاد :

16*14 میلیمتر

زمانپیشنهادنام کاربری

بدون پیشنهاد

یاقوت قرمز

یاقوت قرمز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت قرمز