بارگذاری تصاویر
نام کالا :

یاقوت زرد

کد کالا :

50086

وزن :

3/85 قیراط

ابعاد :

9*7 میلیمتر

یاقوت زرد
$
بالاترین پیشنهاد
40,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/05/29 15:54:4640,000 تومان M...h (0)
یاقوت زرد
187

11/55 قیراط

14.5*11 میلیمتر

قیمت 462,000 تومان

یاقوت زرد
123

6/8 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت 272,000 تومان

یاقوت زرد
86

15/55 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 622,000 تومان

یاقوت زرد
94

27/3 قیراط

20*17 میلیمتر

قیمت 1,092,000 تومان

یاقوت زرد
70

20/8 قیراط

16*17 میلیمتر

قیمت 832,000 تومان

یاقوت زرد
93

8/8 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 352,000 تومان

یاقوت زرد
85

16/7 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت 668,000 تومان

یاقوت زرد
97

11/9 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 476,000 تومان

یاقوت زرد
90

9/35 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 374,000 تومان

یاقوت زرد
95

6/4 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 256,000 تومان

یاقوت زرد
81

10/3 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 412,000 تومان

یاقوت زرد
80

12/15 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 486,000 تومان

یاقوت زرد
83

12/7 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت 508,000 تومان

یاقوت زرد
93

4/55 قیراط

10*9 میلیمتر

قیمت 182,000 تومان

یاقوت زرد
75

4/25 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت 170,000 تومان

یاقوت زرد
93

1/35 قیراط

7*6 میلیمتر

قیمت 54,000 تومان

یاقوت زرد
16

6/5 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 260,000 تومان

یاقوت زرد
65

9/5 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 380,000 تومان

یاقوت زرد
38

8 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 320,000 تومان

یاقوت زرد
0

10/6 قیراط

12*12 میلیمتر

قیمت 424,000 تومان

یاقوت زعفرانی
1
52

6/35 قیراط

12*10 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 130,000 تومان

یاقوت زرد
71

11/1 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت پایه 222,000 تومان

یاقوت زرد + شناسنامه
45

11/15 قیراط

15.62*11.70 میلیمتر

قیمت پایه 435,000 تومان

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم

یاقوت زرد

یاقوت زرد

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت زرد