بارگذاری تصاویر
نام کالا :

یاقوت زرد

کد کالا :

50084

وزن :

9/55 قیراط

ابعاد :

10.5*10.5 میلیمتر

یاقوت زرد
$
بالاترین پیشنهاد
143,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1398/12/24 18:01:44143,000 تومان S...r (7)
یاقوت زرد
115

11/55 قیراط

14.5*11 میلیمتر

قیمت 405,000 تومان

یاقوت زرد
58

6/8 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت 238,000 تومان

یاقوت زرد
45

15/55 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 545,000 تومان

یاقوت زرد
53

27/3 قیراط

20*17 میلیمتر

قیمت 956,000 تومان

یاقوت زرد
31

20/8 قیراط

16*17 میلیمتر

قیمت 728,000 تومان

یاقوت زرد
51

8/8 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 308,000 تومان

یاقوت زرد
43

16/7 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت 585,000 تومان

یاقوت زرد
42

11/9 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 417,000 تومان

یاقوت زرد
51

9/35 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 328,000 تومان

یاقوت زرد
50

6/4 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 224,000 تومان

یاقوت زرد
42

10/3 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 361,000 تومان

یاقوت زرد
42

12/15 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 426,000 تومان

یاقوت زرد
38

12/7 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت 445,000 تومان

یاقوت زرد
50

4/55 قیراط

10*9 میلیمتر

قیمت 160,000 تومان

یاقوت زرد
35

4/25 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت 149,000 تومان

یاقوت زرد
51

1/35 قیراط

7*6 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

یاقوت زرد
37

11/1 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 389,000 تومان

یاقوت زرد
38

6/5 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 228,000 تومان

یاقوت زرد
30

9/5 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 333,000 تومان

یاقوت زرد
4

8 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 280,000 تومان

یاقوت زرد
49

1/1 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

یاقوت زعفرانی
46

4/15 قیراط

10*9 میلیمتر

قیمت پایه 68,000 تومان

یاقوت زرد + شناسنامه
19

4/75 قیراط

13.03*8.92*3.95 میلیمتر

قیمت پایه 245,000 تومان

یاقوت زرد
39

6/8 قیراط

16*6 میلیمتر

قیمت پایه 136,000 تومان

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم

یاقوت زرد

یاقوت زرد

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت زرد