بارگذاری تصاویر
نام کالا :

یاقوت زرد

کد کالا :

50083

وزن :

4/05 قیراط

ابعاد :

10.5*8 میلیمتر

یاقوت زرد
$
بالاترین پیشنهاد
43,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/04 04:20:4443,000 تومان p...n (14)
1397/08/04 00:51:3742,000 تومان E...r (84)
یاقوت زرد
183

11/55 قیراط

14.5*11 میلیمتر

قیمت 405,000 تومان

یاقوت زرد
121

6/8 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت 238,000 تومان

یاقوت زرد
84

15/55 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 545,000 تومان

یاقوت زرد
93

27/3 قیراط

20*17 میلیمتر

قیمت 956,000 تومان

یاقوت زرد
69

20/8 قیراط

16*17 میلیمتر

قیمت 728,000 تومان

یاقوت زرد
92

8/8 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 308,000 تومان

یاقوت زرد
83

16/7 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت 585,000 تومان

یاقوت زرد
82

11/9 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 417,000 تومان

یاقوت زرد
89

9/35 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 328,000 تومان

یاقوت زرد
94

6/4 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 224,000 تومان

یاقوت زرد
80

10/3 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 361,000 تومان

یاقوت زرد
79

12/15 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 426,000 تومان

یاقوت زرد
82

12/7 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت 445,000 تومان

یاقوت زرد
92

4/55 قیراط

10*9 میلیمتر

قیمت 160,000 تومان

یاقوت زرد
74

4/25 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت 149,000 تومان

یاقوت زرد
92

1/35 قیراط

7*6 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

یاقوت زرد
71

11/1 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 389,000 تومان

یاقوت زرد
15

6/5 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 228,000 تومان

یاقوت زرد
65

9/5 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 333,000 تومان

یاقوت زرد
38

8 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 280,000 تومان

یاقوت زعفرانی
96

7/35 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت پایه 110,000 تومان

یاقوت زرد
84

10/6 قیراط

12*12 میلیمتر

قیمت پایه 212,000 تومان

یاقوت زرد + شناسنامه
53

25/1 قیراط

20.34*17.53 میلیمتر

قیمت پایه 853,000 تومان

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم

یاقوت زرد

یاقوت زرد

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت زرد