بارگذاری تصاویر
نام کالا :

یاقوت زرد

کد کالا :

50082

وزن :

5/25 قیراط

ابعاد :

14*12 میلیمتر

یاقوت زرد
$
بالاترین پیشنهاد
79,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1398/05/27 23:36:5579,000 تومان v...z (567)
1398/05/25 03:23:4077,000 تومان B...k (10)
یاقوت زرد
217

11/55 قیراط

14.5*11 میلیمتر

قیمت 462,000 تومان

یاقوت زرد
157

6/8 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت 272,000 تومان

یاقوت زرد
109

15/55 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 622,000 تومان

یاقوت زرد
109

27/3 قیراط

20*17 میلیمتر

قیمت 1,092,000 تومان

یاقوت زرد
87

20/8 قیراط

16*17 میلیمتر

قیمت 832,000 تومان

یاقوت زرد
109

8/8 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 352,000 تومان

یاقوت زرد
101

16/7 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت 668,000 تومان

یاقوت زرد
117

11/9 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 476,000 تومان

یاقوت زرد
108

9/35 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 374,000 تومان

یاقوت زرد
113

6/4 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 256,000 تومان

یاقوت زرد
98

10/3 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 412,000 تومان

یاقوت زرد
95

12/15 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 486,000 تومان

یاقوت زرد
99

12/7 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت 508,000 تومان

یاقوت زرد
112

4/55 قیراط

10*9 میلیمتر

قیمت 182,000 تومان

یاقوت زرد
93

4/25 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت 170,000 تومان

یاقوت زرد
111

1/35 قیراط

7*6 میلیمتر

قیمت 54,000 تومان

یاقوت زرد
14

11/1 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 444,000 تومان

یاقوت زرد
33

6/5 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 260,000 تومان

یاقوت زرد
83

9/5 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 380,000 تومان

یاقوت زرد
56

8 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 320,000 تومان

یاقوت زعفرانی
117

5/4 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت پایه 108,000 تومان

یاقوت زرد
81

2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

یاقوت زرد + شناسنامه
64

13/3 قیراط

14.28*12.05 میلیمتر

قیمت پایه 499,000 تومان

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم

یاقوت زرد

یاقوت زرد

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت زرد