بارگذاری تصاویر
یاقوت زرد
کد کالا :

50081

وزن :

11/55 قیراط

ابعاد :

14.5*11 میلیمتر

قیمت :

405,000 تومان

یاقوت زرد
58

6/8 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت 238,000 تومان

یاقوت زرد
46

15/55 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 545,000 تومان

یاقوت زرد
54

27/3 قیراط

20*17 میلیمتر

قیمت 956,000 تومان

یاقوت زرد
33

20/8 قیراط

16*17 میلیمتر

قیمت 728,000 تومان

یاقوت زرد
52

8/8 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 308,000 تومان

یاقوت زرد
44

16/7 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت 585,000 تومان

یاقوت زرد
43

11/9 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 417,000 تومان

یاقوت زرد
53

9/35 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 328,000 تومان

یاقوت زرد
53

6/4 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 224,000 تومان

یاقوت زرد
43

10/3 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 361,000 تومان

یاقوت زرد
44

12/15 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 426,000 تومان

یاقوت زرد
39

12/7 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت 445,000 تومان

یاقوت زرد
52

4/55 قیراط

10*9 میلیمتر

قیمت 160,000 تومان

یاقوت زرد
38

4/25 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت 149,000 تومان

یاقوت زرد
52

1/35 قیراط

7*6 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

یاقوت زرد
38

11/1 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 389,000 تومان

یاقوت زرد
38

6/5 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 228,000 تومان

یاقوت زرد
30

9/5 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 333,000 تومان

یاقوت زرد
4

8 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 280,000 تومان

یاقوت زرد
40

10/6 قیراط

12*12 میلیمتر

قیمت 371,000 تومان

یاقوت زرد
50

1/1 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

یاقوت زرد + شناسنامه + جعبه
6

26/35 قیراط

18.38*1694 میلیمتر

قیمت پایه 777,000 تومان

یاقوت زعفرانی
46

4/15 قیراط

10*9 میلیمتر

قیمت پایه 68,000 تومان

یاقوت زرد
41

6/8 قیراط

16*6 میلیمتر

قیمت پایه 136,000 تومان

یاقوت زرد

یاقوت زرد

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت زرد

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم