بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کریستال آکوامارین

کد کالا :

1-1259

وزن :

20/65 قیراط

ابعاد :

18.5*15 میلیمتر

کریستال آکوامارین
$
بالاترین پیشنهاد
27,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/12 04:41:2927,000 تومان B...i (146)
1397/09/12 03:12:3126,000 تومان N...i (475)
1397/09/11 12:18:4525,000 تومان s...z (4)
1397/09/10 20:07:2824,000 تومان a...0 (0)
1397/09/08 13:14:2722,000 تومان m...f (8)
کریستال آکوامارین
61

12/7 قیراط

12*14 میلیمتر

قیمت 51,000 تومان

کریستال آکوامارین
88

19/1 قیراط

20*13 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

کریستال آکوامارین
31

17/45 قیراط

21*13 میلیمتر

قیمت 70,000 تومان

کریستال آکوامارین
51

20 قیراط

21*16 میلیمتر

قیمت 80,000 تومان

کریستال آکوامارین
130

27/5 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت 110,000 تومان

کریستال آکوامارین
60

27/25 قیراط

21*23 میلیمتر

قیمت 109,000 تومان

کریستال آکوامارین
68

20/85 قیراط

21*13 میلیمتر

قیمت 84,000 تومان

کریستال آکوامارین
92

14/95 قیراط

18*12 میلیمتر

قیمت 60,000 تومان

کریستال آکوامارین
153

16/55 قیراط

16*14 میلیمتر

قیمت 67,000 تومان

کریستال آکوامارین
8

17/85 قیراط

16*16 میلیمتر

قیمت 72,000 تومان

کریستال آکوامارین
18

17/25 قیراط

15*14 میلیمتر

قیمت 69,000 تومان

آکوامارین
76

158/35 قیراط

39*28 میلیمتر

قیمت 634,000 تومان

آکوامارین
25

371/2 قیراط

57*37 میلیمتر

قیمت 1,485,000 تومان

کریستال آکوامارین
38

33/85 قیراط

29*17 میلیمتر

قیمت پایه 66,000 تومان

آکوامارین
43

21/2 قیراط

19*16 میلیمتر

قیمت پایه 320,000 تومان

آکوامارین + شناسنامه
14

63/2 قیراط

37.00*24.44 میلیمتر

قیمت پایه 566,000 تومان

آکوامارین
13

5/5 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت پایه 82,000 تومان

کریستال آکوامارین
102

3/2 قیراط

16*5 میلیمتر

قیمت پایه 32,000 تومان

کریستال آکوامارین
95

11/6 قیراط

20*10 میلیمتر

قیمت پایه 82,000 تومان

آکوامارین زامبیا
66

29/6 قیراط

27*18 میلیمتر

قیمت پایه 148,000 تومان

چاکرای پنجم

چاکرای پنجم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای پنجم

آکوامارین

آکوامارین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آکوامارین