بارگذاری تصاویر
نام کالا :

زبرجد

کد کالا :

50076

وزن :

3/1 قیراط

ابعاد :

10.5*7.5 میلیمتر

زبرجد
$
بالاترین پیشنهاد
47,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/09 12:35:1647,000 تومان F...e (78)
1397/09/09 12:34:3946,000 تومان N...i (475)
1397/09/06 18:24:2145,000 تومان F...e (78)
زبرجد
179

4/35 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 131,000 تومان

زبرجد
204

4/4 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 132,000 تومان

زبرجد
132

4/65 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 140,000 تومان

زبرجد
159

2/8 قیراط

13*8 میلیمتر

قیمت 84,000 تومان

زبرجد
135

4/4 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 132,000 تومان

زبرجد
142

3/45 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 104,000 تومان

زبرجد
79

4 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 120,000 تومان

زبرجد
59

4/5 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 135,000 تومان

زبرجد
38

7/1 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 213,000 تومان

زبرجد
84

3/4 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 102,000 تومان

زبرجد
78

4/9 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت 147,000 تومان

زبرجد
17

3/1 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت 93,000 تومان

زبرجد
71

3/2 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 96,000 تومان

زبرجد
62

2/5 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

زبرجد
57

4/2 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 126,000 تومان

زبرجد
75

3/9 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 117,000 تومان

زبرجد
77

4 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 120,000 تومان

زبرجد
28

4/7 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 141,000 تومان

زبرجد
87

2/7 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت 81,000 تومان

زبرجد
70

5 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 150,000 تومان

کریستال زبرجد
8

16/45 قیراط

17*11 میلیمتر

قیمت پایه 58,000 تومان

کریستال زبرجد
79

51/8 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 52,000 تومان

کریستال زبرجد
77

24/4 قیراط

19*15 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

زبرجد
80

0/9 قیراط

8*5 میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

زبرجد
1
74

3/8 قیراط

11*8 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 71,000 تومان

زبرجد
55

0/8 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت پایه 16,000 تومان

زبرجد
89

0/3 قیراط

4*6 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

زبرجد
40

0/3 قیراط

3*5 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

زبرجد
90

1/6 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 32,000 تومان

زبرجد + شناسنامه
27

2/5 قیراط

9.92*7.97 میلیمتر

قیمت پایه 175,000 تومان

زبرجد

زبرجد

اطلاعات کامل در باره ی سنگ زبرجد

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم