بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کریستال آکوامارین

کد کالا :

1-1256

وزن :

8/45 قیراط

ابعاد :

13*12 میلیمتر

کریستال آکوامارین
$
بالاترین پیشنهاد
15,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/01 00:56:0015,000 تومان p...n (14)
1397/07/28 09:37:4614,000 تومان H...4 (0)
1397/07/25 13:03:4013,000 تومان m...i (20)
کریستال آکوامارین
61

12/7 قیراط

12*14 میلیمتر

قیمت 51,000 تومان

کریستال آکوامارین
87

19/1 قیراط

20*13 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

کریستال آکوامارین
31

17/45 قیراط

21*13 میلیمتر

قیمت 70,000 تومان

کریستال آکوامارین
51

20 قیراط

21*16 میلیمتر

قیمت 80,000 تومان

کریستال آکوامارین
130

27/5 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت 110,000 تومان

کریستال آکوامارین
60

27/25 قیراط

21*23 میلیمتر

قیمت 109,000 تومان

کریستال آکوامارین
68

20/85 قیراط

21*13 میلیمتر

قیمت 84,000 تومان

کریستال آکوامارین
91

14/95 قیراط

18*12 میلیمتر

قیمت 60,000 تومان

کریستال آکوامارین
152

16/55 قیراط

16*14 میلیمتر

قیمت 67,000 تومان

کریستال آکوامارین
7

17/85 قیراط

16*16 میلیمتر

قیمت 72,000 تومان

کریستال آکوامارین
17

17/25 قیراط

15*14 میلیمتر

قیمت 69,000 تومان

آکوامارین
76

158/35 قیراط

39*28 میلیمتر

قیمت 634,000 تومان

آکوامارین
25

371/2 قیراط

57*37 میلیمتر

قیمت 1,485,000 تومان

کریستال آکوامارین
38

33/85 قیراط

29*17 میلیمتر

قیمت پایه 66,000 تومان

آکوامارین
43

21/2 قیراط

19*16 میلیمتر

قیمت پایه 320,000 تومان

آکوامارین + شناسنامه
14

63/2 قیراط

37.00*24.44 میلیمتر

قیمت پایه 566,000 تومان

آکوامارین
13

5/5 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت پایه 82,000 تومان

کریستال آکوامارین
102

3/2 قیراط

16*5 میلیمتر

قیمت پایه 32,000 تومان

کریستال آکوامارین
95

11/6 قیراط

20*10 میلیمتر

قیمت پایه 82,000 تومان

آکوامارین زامبیا
66

29/6 قیراط

27*18 میلیمتر

قیمت پایه 148,000 تومان

چاکرای پنجم

چاکرای پنجم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای پنجم

آکوامارین

آکوامارین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آکوامارین