بارگذاری تصاویر
زبرجد
کد کالا :

50075

وزن :

4/4 قیراط

ابعاد :

11*9 میلیمتر

قیمت :

132,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم

زبرجد

زبرجد

اطلاعات کامل در باره ی سنگ زبرجد