بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کریستال آکوامارین

کد کالا :

1-1247

وزن :

18/55 قیراط

ابعاد :

22*16 میلیمتر

کریستال آکوامارین
$
بالاترین پیشنهاد
20,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/10/04 22:42:3920,000 تومان M...9 (202)
کریستال آکوامارین
29

12/7 قیراط

12*14 میلیمتر

قیمت 51,000 تومان

کریستال آکوامارین
66

19/1 قیراط

20*13 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

کریستال آکوامارین
6

17/45 قیراط

21*13 میلیمتر

قیمت 70,000 تومان

کریستال آکوامارین
27

20 قیراط

21*16 میلیمتر

قیمت 80,000 تومان

کریستال آکوامارین
12

33/85 قیراط

29*17 میلیمتر

قیمت 136,000 تومان

کریستال آکوامارین
93

27/5 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت 110,000 تومان

کریستال آکوامارین
30

15/55 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت 63,000 تومان

کریستال آکوامارین
26

27/25 قیراط

21*23 میلیمتر

قیمت 109,000 تومان

کریستال آکوامارین
44

20/85 قیراط

21*13 میلیمتر

قیمت 84,000 تومان

کریستال آکوامارین
53

14/95 قیراط

18*12 میلیمتر

قیمت 60,000 تومان

کریستال آکوامارین
118

16/55 قیراط

16*14 میلیمتر

قیمت 67,000 تومان

کریستال آکوامارین
68

17/85 قیراط

16*16 میلیمتر

قیمت 72,000 تومان

کریستال آکوامارین
92

17/25 قیراط

15*14 میلیمتر

قیمت 69,000 تومان

آکوامارین
52

158/35 قیراط

39*28 میلیمتر

قیمت 634,000 تومان

آکوامارین
96

10/65 قیراط

14*12.5 میلیمتر

قیمت پایه 168,000 تومان

گردنبند آکوامارین
2

103 قیراط

مطابق شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

آکوامارین + شناسنامه
15

63/2 قیراط

37.00*24.44 میلیمتر

قیمت پایه 566,000 تومان

آکوامارین
91

371/2 قیراط

57*37 میلیمتر

قیمت پایه 750,000 تومان

آکوامارین
59

1/9 قیراط

8*7 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

کریستال آکوامارین
78

6/2 قیراط

10*11 میلیمتر

قیمت پایه 62,000 تومان

کریستال آکوامارین
79

9/7 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت پایه 68,000 تومان

آکوامارین زامبیا
40

22/7 قیراط

24*16 میلیمتر

قیمت پایه 114,000 تومان

آکوامارین

آکوامارین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آکوامارین

چاکرای پنجم

چاکرای پنجم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای پنجم