بارگذاری تصاویر
نام کالا :

زبرجد

کد کالا :

50074

وزن :

1/55 قیراط

ابعاد :

8*6 میلیمتر

زبرجد
$
بالاترین پیشنهاد
25,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/25 09:52:1625,000 تومان N...i (475)
1397/08/24 00:12:1924,000 تومان M...9 (202)
1397/08/18 14:32:4623,000 تومان N...i (475)
زبرجد
201

4/35 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 131,000 تومان

زبرجد
227

4/4 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 132,000 تومان

زبرجد
152

4/65 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 140,000 تومان

زبرجد
179

2/8 قیراط

13*8 میلیمتر

قیمت 84,000 تومان

زبرجد
158

4/4 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 132,000 تومان

زبرجد
163

3/45 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 104,000 تومان

زبرجد
99

4 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 120,000 تومان

زبرجد
80

4/5 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 135,000 تومان

زبرجد
63

7/1 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 213,000 تومان

زبرجد
103

3/4 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 102,000 تومان

زبرجد
100

4/9 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت 147,000 تومان

زبرجد
38

3/1 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت 93,000 تومان

زبرجد
92

3/2 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 96,000 تومان

زبرجد
83

2/5 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

زبرجد
79

4/2 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 126,000 تومان

زبرجد
94

3/9 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 117,000 تومان

زبرجد
97

4 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 120,000 تومان

زبرجد
55

4/7 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 141,000 تومان

زبرجد
106

2/7 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت 81,000 تومان

زبرجد
89

5 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 150,000 تومان

کریستال زبرجد
1

16/45 قیراط

17*11 میلیمتر

قیمت پایه 58,000 تومان

کریستال زبرجد
106

36/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 37,000 تومان

کریستال زبرجد
109

15/4 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت پایه 31,000 تومان

زبرجد
90

1 قیراط

8*5 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

زبرجد
90

4/5 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت پایه 81,000 تومان

زبرجد
55

0/8 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت پایه 16,000 تومان

زبرجد
92

0/4 قیراط

6*4 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

زبرجد
96

0/4 قیراط

3*5 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

زبرجد
88

1/9 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 38,000 تومان

زبرجد + شناسنامه
31

3/2 قیراط

10.25*8.02 میلیمتر

قیمت پایه 196,000 تومان

زبرجد

زبرجد

اطلاعات کامل در باره ی سنگ زبرجد

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم