بارگذاری تصاویر
نام کالا :

زبرجد

کد کالا :

50074

وزن :

1/55 قیراط

ابعاد :

8*6 میلیمتر

زبرجد
$
بالاترین پیشنهاد
25,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/25 09:52:1625,000 تومان N...i (475)
1397/08/24 00:12:1924,000 تومان M...9 (166)
1397/08/18 14:32:4623,000 تومان N...i (475)
زبرجد
134

4/35 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 131,000 تومان

زبرجد
152

4/4 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 132,000 تومان

زبرجد
93

4/65 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 140,000 تومان

زبرجد
118

2/8 قیراط

13*8 میلیمتر

قیمت 84,000 تومان

زبرجد
97

4/4 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 132,000 تومان

زبرجد
105

3/45 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 104,000 تومان

زبرجد
39

4 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 120,000 تومان

زبرجد
20

4/5 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 135,000 تومان

زبرجد
0

7/1 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 213,000 تومان

زبرجد
43

3/4 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 102,000 تومان

زبرجد
39

4/9 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت 147,000 تومان

زبرجد
43

3/1 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت 93,000 تومان

زبرجد
36

3/2 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 96,000 تومان

زبرجد
24

2/5 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

زبرجد
20

4/2 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 126,000 تومان

زبرجد
38

3/9 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 117,000 تومان

زبرجد
38

4 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 120,000 تومان

زبرجد
46

4/7 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 141,000 تومان

زبرجد
47

2/7 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت 81,000 تومان

زبرجد
30

5 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 150,000 تومان

کریستال زبرجد
22

16/45 قیراط

17*11 میلیمتر

قیمت پایه 58,000 تومان

هرم زبرجد
45

417 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

زبرجد
49

0/75 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

زبرجد + شناسنامه
35

5 قیراط

12.37*9.68 میلیمتر

قیمت پایه 225,000 تومان

کریستال زبرجد
65

36/7 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 37,000 تومان

کریستال زبرجد
45

15/6 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت پایه 32,000 تومان

زبرجد
39

4/2 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت پایه 76,000 تومان

زبرجد
54

0/8 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت پایه 16,000 تومان

زبرجد
46

0/4 قیراط

4*6 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

زبرجد
70

0/3 قیراط

3*5 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

زبرجد
48

1/4 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

زبرجد

زبرجد

اطلاعات کامل در باره ی سنگ زبرجد

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم