بارگذاری تصاویر
کریستال آکوامارین
کد کالا :

1-1236

وزن :

12/7 قیراط

ابعاد :

12*14 میلیمتر

قیمت :

51,000 تومان

کریستال آکوامارین
67

19/1 قیراط

20*13 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

کریستال آکوامارین
8

17/45 قیراط

21*13 میلیمتر

قیمت 70,000 تومان

کریستال آکوامارین
28

20 قیراط

21*16 میلیمتر

قیمت 80,000 تومان

کریستال آکوامارین
13

33/85 قیراط

29*17 میلیمتر

قیمت 136,000 تومان

کریستال آکوامارین
94

27/5 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت 110,000 تومان

کریستال آکوامارین
31

15/55 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت 63,000 تومان

کریستال آکوامارین
27

27/25 قیراط

21*23 میلیمتر

قیمت 109,000 تومان

کریستال آکوامارین
45

20/85 قیراط

21*13 میلیمتر

قیمت 84,000 تومان

کریستال آکوامارین
55

14/95 قیراط

18*12 میلیمتر

قیمت 60,000 تومان

کریستال آکوامارین
119

16/55 قیراط

16*14 میلیمتر

قیمت 67,000 تومان

کریستال آکوامارین
69

17/85 قیراط

16*16 میلیمتر

قیمت 72,000 تومان

آکوامارین
53

158/35 قیراط

39*28 میلیمتر

قیمت 634,000 تومان

آکوامارین
0

371/2 قیراط

57*37 میلیمتر

قیمت 1,485,000 تومان

کریستال آکوامارین
94

17/25 قیراط

15*14 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

آکوامارین
69

25/8 قیراط

21*15.5 میلیمتر

قیمت پایه 185,000 تومان

گردنبند آکوامارین
3

103 قیراط

مطابق شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

آکوامارین + شناسنامه
15

63/2 قیراط

37.00*24.44 میلیمتر

قیمت پایه 566,000 تومان

آکوامارین
33

1/8 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت پایه 27,000 تومان

کریستال آکوامارین
72

4/2 قیراط

9*6 میلیمتر

قیمت پایه 42,000 تومان

کریستال آکوامارین
70

6 قیراط

15*7 میلیمتر

قیمت پایه 42,000 تومان

آکوامارین زامبیا
26

50/5 قیراط

30*23 میلیمتر

قیمت پایه 253,000 تومان

آکوامارین

آکوامارین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آکوامارین

چاکرای پنجم

چاکرای پنجم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای پنجم