بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کریستال زمرد پنجشیر

کد کالا :

1-1234

وزن :

1/3 قیراط

ابعاد :

7*7 میلیمتر

کریستال زمرد پنجشیر
$
بالاترین پیشنهاد
57,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1399/02/19 05:05:0557,000 تومان A...0 (-9)
کریستال زمرد پنجشیر
41

2/6 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 312,000 تومان

کریستال زمرد پنجشیر
142

3 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت 360,000 تومان

کریستال زمرد پنجشیر
186

1/4 قیراط

8*5 میلیمتر

قیمت 168,000 تومان

کریستال زمرد پنجشیر
27

1/1 قیراط

8*4 میلیمتر

قیمت 132,000 تومان

کریستال زمرد پنجشیر
171

1/6 قیراط

7*6 میلیمتر

قیمت 192,000 تومان

زمرد پنجشیر
49

2 قیراط

10*6 میلیمتر

قیمت 240,000 تومان

زمرد پنجشیر
77

4/85 قیراط

16*9 میلیمتر

قیمت 582,000 تومان

زمرد پنجشیر
89

7/4 قیراط

15*10 میلیمتر

قیمت 888,000 تومان

زمرد پنجشیر
94

14/8 قیراط

13*15 میلیمتر

قیمت 1,776,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
73

2/4 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 288,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
81

1/6 قیراط

8*5 میلیمتر

قیمت 192,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
81

2/1 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت 252,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
78

2/3 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 276,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
46

2/7 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت 324,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
72

2/4 قیراط

11*7 میلیمتر

قیمت 288,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
36

2/8 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 336,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
85

2/4 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت 288,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
63

1/7 قیراط

11*6 میلیمتر

قیمت 204,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
5

4/6 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 552,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
68

6/1 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 732,000 تومان

زمرد آفریقایی
1
128

7/85 قیراط

15*11 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 159,000 تومان

زمرد هند کابوشن
21

69/4 قیراط

29*23 میلیمتر

قیمت پایه 1,380,000 تومان

زمرد مخراجی
56

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد هند
10

185/6 قیراط

41*29 میلیمتر

قیمت پایه 370,000 تومان

زمرد زامبیا
91

12/4 قیراط

23*13 میلیمتر

قیمت پایه 124,000 تومان

زمرد زامبیا
101

1/5 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد هند
95

10/2 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت پایه 51,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
59

3/4 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
1
101

5/6 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 58,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
94

2/4 قیراط

8*9 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
78

24/2 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 170,000 تومان

زمرد + شناسنامه
1
55

6/4 قیراط

12.81*9.35 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 261,000 تومان

زمرد برزیلی
31

6/5 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

زمرد

زمرد

اطلاعات کامل در مورد سنگ زمرد