بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کریستال زمرد پنجشیر

کد کالا :

1-1227

وزن :

0/85 قیراط

ابعاد :

7*4 میلیمتر

کریستال زمرد پنجشیر
$
بالاترین پیشنهاد
82,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/13 18:43:1882,000 تومان H...h (18)
1397/09/11 13:45:2181,000 تومان M...s (0)
1397/09/10 23:21:1171,000 تومان H...h (18)
زمرد پنجشیر (پک 30 قیراطی)
191

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 1,350,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
54

8/1 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 365,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
77

12/8 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 576,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
52

3/5 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 158,000 تومان

زمرد آفریقایی
1
128

7/85 قیراط

15*11 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 159,000 تومان

زمرد هند کابوشن
21

69/4 قیراط

29*23 میلیمتر

قیمت پایه 1,380,000 تومان

زمرد مخراجی
56

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد هند
10

185/6 قیراط

41*29 میلیمتر

قیمت پایه 370,000 تومان

زمرد زامبیا
91

12/4 قیراط

23*13 میلیمتر

قیمت پایه 124,000 تومان

زمرد زامبیا
101

1/5 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد هند
95

10/2 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت پایه 51,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
59

3/4 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
1
101

5/6 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 58,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
94

2/4 قیراط

8*9 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
78

24/2 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 170,000 تومان

زمرد + شناسنامه
1
55

6/4 قیراط

12.81*9.35 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 261,000 تومان

زمرد برزیلی
31

6/5 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

زمرد

زمرد

اطلاعات کامل در مورد سنگ زمرد

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم