بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کریستال زمرد پنجشیر

کد کالا :

1-1225

وزن :

1/65 قیراط

ابعاد :

5*6 میلیمتر

کریستال زمرد پنجشیر
$
بالاترین پیشنهاد
147,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/07/30 12:11:14147,000 تومان H...4 (0)
1397/07/28 09:51:26145,000 تومان M...r (0)
1397/07/28 09:32:35140,000 تومان H...4 (0)
1397/07/28 03:12:16138,000 تومان M...r (0)
1397/07/28 00:42:17136,000 تومان H...4 (0)
زمرد پنجشیر افغانستان
60

8/1 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 365,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
85

12/8 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 576,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
62

3/5 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 158,000 تومان

زمرد پنجشیر (پک 30 قیراطی)
202

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 300,000 تومان

زمرد هند کابوشن
56

49/75 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت پایه 996,000 تومان

زمرد مخراجی
25

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد آفریقایی
89

5/35 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 107,000 تومان

زمرد هند
11

239/9 قیراط

43*31 میلیمتر

قیمت پایه 478,000 تومان

زمرد زامبیا
92

6/3 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 63,000 تومان

زمرد زامبیا
2
69

3/2 قیراط

13*8 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 100,000 تومان

زمرد هند
1
23

8/4 قیراط

14*11 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 35,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
79

17/7 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 107,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
82

2/4 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
83

2 قیراط

7*8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

زمرد + شناسنامه
51

7/85 قیراط

15.87*12.49 میلیمتر

قیمت پایه 314,000 تومان

زمرد برزیلی
40

10 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

زمرد

زمرد

اطلاعات کامل در مورد سنگ زمرد

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم