بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کریستال زمرد پنجشیر

کد کالا :

1-1221

وزن :

2/2 قیراط

ابعاد :

10.5*5 میلیمتر

کریستال زمرد پنجشیر
$
بالاترین پیشنهاد
111,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/19 11:21:35111,000 تومان r...1 (0)
زمرد پنجشیر (پک 30 قیراطی)
192

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 1,350,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
55

8/1 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 365,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
79

12/8 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 576,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
54

3/5 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 158,000 تومان

زمرد آفریقایی
1
133

7/85 قیراط

15*11 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 159,000 تومان

زمرد هند کابوشن
25

69/4 قیراط

29*23 میلیمتر

قیمت پایه 1,380,000 تومان

زمرد مخراجی
59

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد هند
19

185/6 قیراط

41*29 میلیمتر

قیمت پایه 370,000 تومان

زمرد زامبیا
102

12/4 قیراط

23*13 میلیمتر

قیمت پایه 124,000 تومان

زمرد زامبیا
109

1/5 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد هند
97

10/2 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت پایه 51,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
71

17/7 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 107,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
1
106

5/6 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 58,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
75

2/4 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
80

24/2 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 170,000 تومان

زمرد + شناسنامه
1
66

6/4 قیراط

12.81*9.35 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 261,000 تومان

زمرد برزیلی
32

10 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم

زمرد

زمرد

اطلاعات کامل در مورد سنگ زمرد