بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کریستال زمرد پنجشیر

کد کالا :

1-1220

وزن :

3 قیراط

ابعاد :

7*7 میلیمتر

کریستال زمرد پنجشیر
$
قیمت پایه
-
زمانپیشنهادنام کاربری

بدون پیشنهاد

زمرد

زمرد

اطلاعات کامل در مورد سنگ زمرد