بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کریستال زمرد پنجشیر

کد کالا :

1-1218

وزن :

2/45 قیراط

ابعاد :

10*8 میلیمتر

کریستال زمرد پنجشیر
$
بالاترین پیشنهاد
139,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/09 14:41:17139,000 تومان v...z (567)
1397/08/09 14:33:07138,000 تومان v...z (567)
1397/08/09 14:32:27128,000 تومان E...r (84)
1397/08/09 14:32:27127,000 تومان v...z (567)
1397/08/09 14:32:17117,000 تومان E...r (84)
زمرد پنجشیر افغانستان
62

8/1 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 365,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
86

12/8 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 576,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
63

3/5 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 158,000 تومان

زمرد پنجشیر (پک 30 قیراطی)
205

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 300,000 تومان

زمرد هند کابوشن
59

49/75 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت پایه 996,000 تومان

زمرد مخراجی
28

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد آفریقایی
93

5/35 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 107,000 تومان

زمرد هند
13

239/9 قیراط

43*31 میلیمتر

قیمت پایه 478,000 تومان

زمرد زامبیا
93

6/3 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 63,000 تومان

زمرد زامبیا
2
72

3/2 قیراط

13*8 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 100,000 تومان

زمرد هند
1
25

8/4 قیراط

14*11 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 35,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
34

2/5 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
85

2/4 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
88

2 قیراط

7*8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

زمرد + شناسنامه
58

7/85 قیراط

15.87*12.49 میلیمتر

قیمت پایه 314,000 تومان

زمرد برزیلی
45

10 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم

زمرد

زمرد

اطلاعات کامل در مورد سنگ زمرد