بارگذاری تصاویر
نام کالا :

زبرجد

کد کالا :

50072

وزن :

2 قیراط

ابعاد :

10*8 میلیمتر

زبرجد
$
بالاترین پیشنهاد
52,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/04 10:34:5952,000 تومان 0...7 (80)
1397/08/04 02:07:5951,000 تومان N...i (475)
1397/08/04 00:44:1750,000 تومان 0...7 (80)
1397/08/03 16:49:1349,000 تومان N...i (475)
1397/08/03 16:49:0847,000 تومان N...i (475)
زبرجد
172

4/35 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 131,000 تومان

زبرجد
194

4/4 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 132,000 تومان

زبرجد
127

4/65 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 140,000 تومان

زبرجد
153

2/8 قیراط

13*8 میلیمتر

قیمت 84,000 تومان

زبرجد
129

4/4 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 132,000 تومان

زبرجد
135

3/45 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 104,000 تومان

زبرجد
73

4 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 120,000 تومان

زبرجد
54

4/5 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 135,000 تومان

زبرجد
33

7/1 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 213,000 تومان

زبرجد
78

3/4 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 102,000 تومان

زبرجد
73

4/9 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت 147,000 تومان

زبرجد
12

3/1 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت 93,000 تومان

زبرجد
66

3/2 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 96,000 تومان

زبرجد
55

2/5 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

زبرجد
52

4/2 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 126,000 تومان

زبرجد
70

3/9 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 117,000 تومان

زبرجد
72

4 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 120,000 تومان

زبرجد
24

4/7 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 141,000 تومان

زبرجد
81

2/7 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت 81,000 تومان

زبرجد
64

5 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 150,000 تومان

کریستال زبرجد
8

16/45 قیراط

17*11 میلیمتر

قیمت پایه 58,000 تومان

هرم زبرجد
71

416 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

زبرجد
73

1/05 قیراط

5*8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کریستال زبرجد
86

34 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 34,000 تومان

کریستال زبرجد
68

12 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

زبرجد
68

4/4 قیراط

13*8 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

زبرجد
70

0/6 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

زبرجد
36

0/4 قیراط

4*6 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

زبرجد
77

0/3 قیراط

3*5 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

زبرجد
78

3/9 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت پایه 71,000 تومان

زبرجد + شناسنامه
41

3 قیراط

10.51*7.53 میلیمتر

قیمت پایه 190,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم

زبرجد

زبرجد

اطلاعات کامل در باره ی سنگ زبرجد