بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کریستال زمرد پنجشیر

کد کالا :

1-1216

وزن :

4/85 قیراط

ابعاد :

14*8 میلیمتر

کریستال زمرد پنجشیر
$
بالاترین پیشنهاد
101,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/20 19:53:35101,000 تومان k...a (0)
زمرد پنجشیر (پک 30 قیراطی)
194

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 1,350,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
56

8/1 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 365,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
81

12/8 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 576,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
57

3/5 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 158,000 تومان

زمرد آفریقایی
2
140

7/85 قیراط

15*11 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 162,000 تومان

زمرد هند کابوشن
27

69/4 قیراط

29*23 میلیمتر

قیمت پایه 1,380,000 تومان

زمرد مخراجی
61

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد هند
22

185/6 قیراط

41*29 میلیمتر

قیمت پایه 370,000 تومان

زمرد زامبیا
105

12/4 قیراط

23*13 میلیمتر

قیمت پایه 124,000 تومان

زمرد زامبیا
114

1/5 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد هند
102

10/2 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت پایه 51,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
73

17/7 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 107,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
10
127

5/6 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 76,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
78

2/4 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
84

24/2 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 170,000 تومان

زمرد + شناسنامه
2
80

6/4 قیراط

12.81*9.35 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 266,000 تومان

زمرد برزیلی
34

10 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

زمرد

زمرد

اطلاعات کامل در مورد سنگ زمرد

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم