بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کریستال زمرد پنجشیر

کد کالا :

1-1213

وزن :

5/25 قیراط

ابعاد :

16*9 میلیمتر

کریستال زمرد پنجشیر
$
بالاترین پیشنهاد
101,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/17 12:09:55101,000 تومان H...4 (0)
زمرد پنجشیر (پک 30 قیراطی)
193

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 1,350,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
55

8/1 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 365,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
79

12/8 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 576,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
56

3/5 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 158,000 تومان

زمرد آفریقایی
2
137

7/85 قیراط

15*11 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 162,000 تومان

زمرد هند کابوشن
27

69/4 قیراط

29*23 میلیمتر

قیمت پایه 1,380,000 تومان

زمرد مخراجی
61

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد هند
21

185/6 قیراط

41*29 میلیمتر

قیمت پایه 370,000 تومان

زمرد زامبیا
103

12/4 قیراط

23*13 میلیمتر

قیمت پایه 124,000 تومان

زمرد زامبیا
111

1/5 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد هند
98

10/2 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت پایه 51,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
72

17/7 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 107,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
6
117

5/6 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 68,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
76

2/4 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
82

24/2 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 170,000 تومان

زمرد + شناسنامه
2
71

6/4 قیراط

12.81*9.35 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 266,000 تومان

زمرد برزیلی
33

10 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم

زمرد

زمرد

اطلاعات کامل در مورد سنگ زمرد