بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کریستال زمرد پنجشیر

کد کالا :

1-1211

وزن :

4/3 قیراط

ابعاد :

14*8 میلیمتر

کریستال زمرد پنجشیر
$
بالاترین پیشنهاد
88,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/07/19 09:58:5088,000 تومان 0...7 (80)
1397/07/19 02:58:4787,000 تومان 0...7 (80)
زمرد پنجشیر (پک 30 قیراطی)
189

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 1,350,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
53

8/1 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 365,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
76

12/8 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 576,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
51

3/5 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 158,000 تومان

زمرد آفریقایی
116

7/85 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت پایه 156,000 تومان

زمرد هند کابوشن
19

69/4 قیراط

29*23 میلیمتر

قیمت پایه 1,380,000 تومان

زمرد مخراجی
53

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد هند
6

185/6 قیراط

41*29 میلیمتر

قیمت پایه 370,000 تومان

زمرد زامبیا
87

12/4 قیراط

23*13 میلیمتر

قیمت پایه 124,000 تومان

زمرد زامبیا
96

1/5 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد هند
91

10/2 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت پایه 51,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
55

3/4 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
1
100

5/6 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 58,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
86

2/4 قیراط

8*9 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
76

24/2 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 170,000 تومان

زمرد + شناسنامه
51

6/4 قیراط

12.81*9.35 میلیمتر

قیمت پایه 256,000 تومان

زمرد برزیلی
30

6/5 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

زمرد

زمرد

اطلاعات کامل در مورد سنگ زمرد

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم