بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کریستال زمرد پنجشیر

کد کالا :

1-1210

وزن :

1/75 قیراط

ابعاد :

7*6 میلیمتر

کریستال زمرد پنجشیر
$
بالاترین پیشنهاد
88,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/08 14:16:5888,000 تومان A...e (15)
زمرد پنجشیر افغانستان
57

8/1 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 365,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
82

12/8 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 576,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
59

3/5 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 158,000 تومان

زمرد پنجشیر (پک 30 قیراطی)
198

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 300,000 تومان

زمرد هند کابوشن
55

49/75 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت پایه 996,000 تومان

زمرد مخراجی
22

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد آفریقایی
84

5/35 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 107,000 تومان

زمرد هند
9

239/9 قیراط

43*31 میلیمتر

قیمت پایه 478,000 تومان

زمرد زامبیا
88

6/3 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 63,000 تومان

زمرد زامبیا
52

3/2 قیراط

13*8 میلیمتر

قیمت پایه 96,000 تومان

زمرد هند
16

8/4 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 34,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
75

17/7 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 107,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
79

2/4 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
80

2 قیراط

7*8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

زمرد + شناسنامه
46

7/85 قیراط

15.87*12.49 میلیمتر

قیمت پایه 314,000 تومان

زمرد برزیلی
39

10 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

زمرد

زمرد

اطلاعات کامل در مورد سنگ زمرد

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم