بارگذاری تصاویر
کریستال گارنت
کد کالا :

2-1511

وزن :

270/3 قیراط

ابعاد :

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت :

541,000 تومان