بارگذاری تصاویر
زبرجد
کد کالا :

50071

وزن :

4/35 قیراط

ابعاد :

11*9 میلیمتر

قیمت :

131,000 تومان

زبرجد

زبرجد

اطلاعات کامل در باره ی سنگ زبرجد

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم