بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کریستال تورمالین

کد کالا :

1-1203

وزن :

21/4 قیراط

ابعاد :

16*14 میلیمتر

کریستال تورمالین
$
بالاترین پیشنهاد
22,000 تومان
پیشنهاد من
بدون پیشنهاد
زمانپیشنهادنام کاربری
1399/06/28 00:13:3922,000 تومان E...n (19)
کریستال تورمالین
69

22/55 قیراط

27*10 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

کریستال تورمالین
75

25/65 قیراط

21*13 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

کریستال تورمالین
25

23/6 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 71,000 تومان

تورمالین
54

0/9 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

تورمالین مخراجی
21

4/05 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

هرم تورمالین
80

367 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

دستبند تورمالین
64

47/65 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

تورمالین + شناسنامه
45

2/35 قیراط

11.21*5.94*4.36 میلیمتر

قیمت پایه 244,000 تومان

تورمالین
71

8/9 قیراط

12*11 میلیمتر

قیمت پایه 445,000 تومان

تورمالین
54

0/6 قیراط

5*4 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

تورمالین + شناسنامه
36

1/95 قیراط

10.06*6.60 میلیمتر

قیمت پایه 256,000 تومان

چاکرای اول

چاکرای اول

اطلاعات کامل در مورد چاکرای اول

تورمالین

تورمالین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ تورمالین