بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کریستال تورمالین

کد کالا :

1-1201

وزن :

15/45 قیراط

ابعاد :

17*11 میلیمتر

کریستال تورمالین
$
بالاترین پیشنهاد
16,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1399/03/31 05:42:5516,000 تومان L...i (63)
کریستال تورمالین
74

22/55 قیراط

27*10 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

کریستال تورمالین
79

25/65 قیراط

21*13 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

کریستال تورمالین
31

23/6 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 71,000 تومان

کریستال تورمالین
2
45

21/4 قیراط

16*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 23,000 تومان

تورمالین
28

0/65 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

تورمالین مخراجی
10

2/9 قیراط

5*3 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

هرم تورمالین
83

367 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

دستبند تورمالین
67

47/65 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

تورمالین + شناسنامه
51

2/35 قیراط

11.21*5.94*4.36 میلیمتر

قیمت پایه 244,000 تومان

تورمالین
75

8/9 قیراط

12*11 میلیمتر

قیمت پایه 445,000 تومان

تورمالین
58

0/6 قیراط

5*4 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

تورمالین + شناسنامه
40

1/95 قیراط

10.06*6.60 میلیمتر

قیمت پایه 256,000 تومان

چاکرای اول

چاکرای اول

اطلاعات کامل در مورد چاکرای اول

تورمالین

تورمالین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ تورمالین