بارگذاری تصاویر
کریستال تورمالین
کد کالا :

1-1195

وزن :

25/65 قیراط

ابعاد :

21*13 میلیمتر

قیمت :

77,000 تومان

کریستال تورمالین
78

22/55 قیراط

27*10 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

کریستال تورمالین
35

23/6 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 71,000 تومان

کریستال تورمالین
3
52

21/4 قیراط

16*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 24,000 تومان

تورمالین
30

0/65 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

تورمالین مخراجی
11

2/9 قیراط

5*3 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

هرم تورمالین
85

367 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 95,000 تومان

دستبند تورمالین
26

47/15 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

تورمالین + شناسنامه
27

3/1 قیراط

12.2*6.89*5.09 میلیمتر

قیمت پایه 274,000 تومان

تورمالین
80

8/9 قیراط

12*11 میلیمتر

قیمت پایه 445,000 تومان

تورمالین
2
68

0/6 قیراط

5*4 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 33,000 تومان

تورمالین + شناسنامه
45

1/95 قیراط

10.06*6.60 میلیمتر

قیمت پایه 256,000 تومان

چاکرای اول

چاکرای اول

اطلاعات کامل در مورد چاکرای اول

تورمالین

تورمالین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ تورمالین