بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کریستال تورمالین

کد کالا :

1-1192

وزن :

13/85 قیراط

ابعاد :

22*8 میلیمتر

کریستال تورمالین
$
بالاترین پیشنهاد
42,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری

بدون پیشنهاد

کریستال تورمالین
77

22/55 قیراط

27*10 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

کریستال تورمالین
80

25/65 قیراط

21*13 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

کریستال تورمالین
35

23/6 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 71,000 تومان

کریستال تورمالین
3
49

21/4 قیراط

16*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 24,000 تومان

تورمالین
30

0/65 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

تورمالین مخراجی
11

2/9 قیراط

5*3 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

هرم تورمالین
85

367 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

دستبند تورمالین
26

47/15 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

تورمالین + شناسنامه
27

3/1 قیراط

12.2*6.89*5.09 میلیمتر

قیمت پایه 274,000 تومان

تورمالین
80

8/9 قیراط

12*11 میلیمتر

قیمت پایه 445,000 تومان

تورمالین
1
67

0/6 قیراط

5*4 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 32,000 تومان

تورمالین + شناسنامه
45

1/95 قیراط

10.06*6.60 میلیمتر

قیمت پایه 256,000 تومان

تورمالین

تورمالین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ تورمالین

چاکرای اول

چاکرای اول

اطلاعات کامل در مورد چاکرای اول