بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کریستال تورمالین

کد کالا :

1-1191

وزن :

15/6 قیراط

ابعاد :

15*13 میلیمتر

کریستال تورمالین
$
بالاترین پیشنهاد
16,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1399/04/21 22:10:4116,000 تومان A...3 (-46)
کریستال تورمالین
82

25/65 قیراط

21*13 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

کریستال تورمالین
36

23/6 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 71,000 تومان

کریستال تورمالین
80

22/55 قیراط

27*10 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

تورمالین
33

0/65 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

تورمالین مخراجی
11

2/9 قیراط

5*3 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

هرم تورمالین
87

367 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 95,000 تومان

دستبند تورمالین
27

47/15 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

تورمالین + شناسنامه
29

3/1 قیراط

12.2*6.89*5.09 میلیمتر

قیمت پایه 274,000 تومان

تورمالین
59

5/3 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 318,000 تومان

تورمالین
81

0/4 قیراط

5*5 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

تورمالین + شناسنامه
44

1/4 قیراط

6.63*5.38 میلیمتر

قیمت پایه 212,000 تومان

چاکرای اول

چاکرای اول

اطلاعات کامل در مورد چاکرای اول

تورمالین

تورمالین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ تورمالین