بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کریستال تورمالین

کد کالا :

1-1190

وزن :

27/8 قیراط

ابعاد :

15*15 میلیمتر

کریستال تورمالین
$
بالاترین پیشنهاد
34,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1399/06/13 19:10:5534,000 تومان S...t (210)
1399/06/13 18:58:5433,000 تومان A...a (-123)
1399/06/13 18:51:5032,000 تومان S...t (210)
1399/06/13 07:45:3731,000 تومان A...a (-123)
1399/06/09 20:30:0030,000 تومان J...7 (-40)
کریستال تورمالین
69

22/55 قیراط

27*10 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

کریستال تورمالین
75

25/65 قیراط

21*13 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

کریستال تورمالین
26

23/6 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 71,000 تومان

کریستال تورمالین
1
38

21/4 قیراط

16*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 22,000 تومان

تورمالین
23

0/65 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

تورمالین مخراجی
21

4/05 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

هرم تورمالین
80

367 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

دستبند تورمالین
64

47/65 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

تورمالین + شناسنامه
50

2/35 قیراط

11.21*5.94*4.36 میلیمتر

قیمت پایه 244,000 تومان

تورمالین
73

8/9 قیراط

12*11 میلیمتر

قیمت پایه 445,000 تومان

تورمالین
55

0/6 قیراط

5*4 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

تورمالین + شناسنامه
38

1/95 قیراط

10.06*6.60 میلیمتر

قیمت پایه 256,000 تومان

تورمالین

تورمالین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ تورمالین

چاکرای اول

چاکرای اول

اطلاعات کامل در مورد چاکرای اول