بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کریستال تورمالین

کد کالا :

1-1189

وزن :

11/5 قیراط

ابعاد :

25*7 میلیمتر

کریستال تورمالین
$
بالاترین پیشنهاد
17,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/05/30 08:20:4317,000 تومان M...h (0)
1397/05/29 16:19:3516,000 تومان M...h (0)
کریستال تورمالین
77

22/55 قیراط

27*10 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

کریستال تورمالین
80

25/65 قیراط

21*13 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

کریستال تورمالین
34

23/6 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 71,000 تومان

کریستال تورمالین
2
47

21/4 قیراط

16*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 23,000 تومان

تورمالین
29

0/65 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

تورمالین مخراجی
11

2/9 قیراط

5*3 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

هرم تورمالین
85

367 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

دستبند تورمالین
25

47/15 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

تورمالین + شناسنامه
57

2/35 قیراط

11.21*5.94*4.36 میلیمتر

قیمت پایه 244,000 تومان

تورمالین
78

8/9 قیراط

12*11 میلیمتر

قیمت پایه 445,000 تومان

تورمالین
64

0/6 قیراط

5*4 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

تورمالین + شناسنامه
44

1/95 قیراط

10.06*6.60 میلیمتر

قیمت پایه 256,000 تومان

چاکرای اول

چاکرای اول

اطلاعات کامل در مورد چاکرای اول

تورمالین

تورمالین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ تورمالین