بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کریستال تورمالین

کد کالا :

1-1187

وزن :

18/4 قیراط

ابعاد :

26*10 میلیمتر

کریستال تورمالین
$
بالاترین پیشنهاد
20,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/17 12:09:3920,000 تومان H...4 (0)
1397/08/14 20:32:2319,000 تومان m...8 (0)
کریستال تورمالین
83

25/65 قیراط

21*13 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

کریستال تورمالین
36

23/6 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 71,000 تومان

کریستال تورمالین
82

22/55 قیراط

27*10 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

هرم تورمالین
166

367 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 95,000 تومان

تورمالین
36

0/85 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

تورمالین مخراجی
13

2/9 قیراط

5*3 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

دستبند تورمالین
29

47/15 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

تورمالین + شناسنامه
32

3/1 قیراط

12.2*6.89*5.09 میلیمتر

قیمت پایه 274,000 تومان

تورمالین
60

5/3 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 318,000 تومان

تورمالین
82

0/4 قیراط

5*5 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

تورمالین + شناسنامه
45

1/4 قیراط

6.63*5.38 میلیمتر

قیمت پایه 212,000 تومان

تورمالین

تورمالین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ تورمالین

چاکرای اول

چاکرای اول

اطلاعات کامل در مورد چاکرای اول