بارگذاری تصاویر
کریستال تورمالین
کد کالا :

1-1182

وزن :

22/55 قیراط

ابعاد :

27*10 میلیمتر

قیمت :

68,000 تومان

کریستال تورمالین
79

25/65 قیراط

21*13 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

کریستال تورمالین
32

23/6 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 71,000 تومان

کریستال تورمالین
2
46

21/4 قیراط

16*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 23,000 تومان

تورمالین
28

0/65 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

تورمالین مخراجی
10

2/9 قیراط

5*3 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

هرم تورمالین
84

367 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

دستبند تورمالین
70

47/65 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

تورمالین + شناسنامه
57

2/35 قیراط

11.21*5.94*4.36 میلیمتر

قیمت پایه 244,000 تومان

تورمالین
78

8/9 قیراط

12*11 میلیمتر

قیمت پایه 445,000 تومان

تورمالین
62

0/6 قیراط

5*4 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

تورمالین + شناسنامه
43

1/95 قیراط

10.06*6.60 میلیمتر

قیمت پایه 256,000 تومان

چاکرای اول

چاکرای اول

اطلاعات کامل در مورد چاکرای اول

تورمالین

تورمالین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ تورمالین